Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, spansk eller grovt engelsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 24 26

Provianttakst

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 33 35

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.