Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, spansk, grått, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1750 2 48
2 1751 2 36
3 1752 2 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.