Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, spansk, hvitt, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1750 3 0
2 1751 3 24
3 1752 3 32
4 1753 3 32
5 1754 3 32
6 1755 3 32
7 1757 3 64
8 1758 3 64
9 1759 3 64
10 1760 3 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.