Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1745 24
2 1746 24
3 1748 24
4 1749 24
5 1750 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.