Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 2 82 2 82
2 1720 2 72 2 72
3 1766 3 0 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.