Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, middels, knippet, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 18 24
2 1816 10 16

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 42 89

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 20 27
2 1816 12 60

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 53 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.