Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, småsei, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 10 83

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 11 83 12 22

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1738 54
2 1742 76
3 1743 64
4 1744 52

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.