Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, stor, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 7 48

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 7 0 9 8

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 49
2 1738 54

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.