Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, tørr, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1745 24
2 1746 24
3 1750 24
4 1751 24
5 1752 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.