Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, Christiania, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 3 48
2 1745 3 14
3 1746 2 60
4 1747 3 48
5 1748 3 12
6 1749 3 60
7 1750 3 48
8 1751 3 72
9 1752 3 53
10 1753 3 42
11 1754 3 48
12 1755 3 48
13 1757 2 0
14 1758 3 48
15 1759 3 0
16 1760 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.