Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, Christiania, bedervet, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1748 2 64
2 1749 3 13
3 1750 2 29

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.