Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, kjøpmanns, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1746 3 60
2 1747 5 48
3 1748 5 11
4 1749 5 24
5 1750 5 18
6 1751 5 48
7 1752 5 0
8 1753 4 72
9 1754 5 0
10 1755 5 0
11 1757 5 0
12 1758 5 0
13 1759 4 48
14 1760 4 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.