Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, norsk fra Bergen og Trondheim, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1766 3 82 4 41

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.