Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, saltet, lester, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1761 20 0
2 1762 21 48
3 1763 22 10
4 1764 23 32
5 1765 23 63
6 1766 29 87

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.