Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, saltet, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Kristiansand Mandal Risør Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1714 5 0 5 0
2 1719 8 0 3 12 4 95 5 8
3 1720 4 60 4 60
4 1722 2 24 2 24
5 1736 3 0 3 0
6 1737 3 67 3 76 3 67 3 76
7 1738 3 16 3 64 3 16 3 64
8 1739 3 8 3 49 3 8 3 49
9 1740 5 0 5 0 5 0
10 1744 3 0 3 48 3 0 3 48
11 1745 4 48 4 48
12 1746 4 67 5 9 4 67 5 9
13 1747 3 72 4 24 3 72 4 24
14 1750 4 49 4 57 4 49 4 57
15 1754 4 19 4 91 4 19 4 91
16 1755 4 0 5 0 4 0 5 0
17 1757 5 5 5 34 5 5 5 34
18 1758 5 0 5 48 5 0 5 48
19 1759 5 7 5 48 5 7 5 48
20 1760 3 62 5 24 3 62 5 24
21 1761 3 75 5 16 3 75 5 16
22 1762 5 37 5 37
23 1763 5 53 5 53
24 1764 5 12 5 12
25 1765 2 64 5 16 4 52
26 1766 4 0 5 11 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.