Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, saltet, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1752 1 40
2 1753 1 24
3 1754 1 57

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.