Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, spekesild, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1713 4 61 4 61
2 1714 4 82 4 82
3 1737 3 48 3 72 3 48 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.