Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, vårsild, lester, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 23 17
2 1760 18 0
3 1761 20 80
4 1762 21 57
5 1763 22 48
6 1764 24 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.