Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sild, vårsild, saltet, lester, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1760 19 0
2 1761 22 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.