Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skruftobakk, hollandsk, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1760 19
2 1761 20
3 1762 20
4 1763 19
5 1764 19
6 1765 20
7 1766 21
8 1767 19
9 1768 20
10 1769 20
11 1770 19
12 1771 20
13 1772 20
14 1773 20
15 1774 22
16 1775 23
17 1776 22
18 1777 24
19 1778 30
20 1779 31
21 1780 33
22 1781 32
23 1782 33
24 1783 33
25 1784 29
26 1785 27
27 1786 25
28 1787 25
29 1788 26
30 1789 25
31 1790 26
32 1791 26
33 1792 26
34 1793 26
35 1794 26
36 1795 26
37 1797 26
38 1798 26
39 1799 66
40 1800 66
41 1801 66
42 1802 61
43 1803 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.