Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, fjerdinger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Holmestrand Kristiansand Risør Sand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1720 3 48 3 82 3 76
2 1741 6 48 6 48
3 1746 6 48 7 0 6 48 7 0
4 1747 6 0 6 0
5 1748 6 48 7 0 6 48 7 0
6 1755 5 0 5 0
7 1757 5 56 5 56
8 1758 6 0 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.