Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, kvarter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand
Fra Til
1 1759 5 0
2 1761 5 0
3 1762 6 36

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.