Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord Fredrikstad Holmestrand Larvik og Sandefjord Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 64 1 64
2 1736 84 84
3 1737 84 1 8 92
4 1738 84 1 14 1 0
5 1739 84 1 32 1 2
6 1740 87 1 48 1 64 2 54 1 67 1 70
7 1741 1 2 1 85 1 22
8 1742 1 2 1 72 2 0 1 77 1 27 1 28
9 1743 1 0 1 24 1 6
10 1744 1 0 1 24 1 5 1 4
11 1745 1 12 1 56 1 19
12 1746 1 11 1 48 2 9 1 51
13 1747 1 24 2 0 1 62
14 1748 1 24 1 64 2 0 1 60
15 1749 1 20 1 61 1 40
16 1750 1 15 1 67 1 38
17 1751 1 12 1 48 1 29
18 1752 1 13 2 33 1 58
19 1753 1 3 2 26 1 62
20 1754 1 0 1 70 1 20
21 1755 1 20 2 33 1 54
22 1757 1 29 1 29
23 1758 1 0 1 0
24 1762 2 0 2 0
25 1763 2 0 2 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.