Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, ottinger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Sand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 2 0 2 0
2 1755 2 48 3 0 2 48 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.