Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand
Fra Til
1 1759 1 12
2 1760 1 13
3 1761 1 0
4 1762 1 24
5 1763 1 75

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.