Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1766 12

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 10
2 1738 9
3 1739 8
4 1740 10
5 1741 11
6 1742 11
7 1743 10
8 1744 9
9 1745 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.