Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, sommer-, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1748 27 0
2 1749 27 0
3 1750 25 60
4 1751 24 0
5 1752 22 57
6 1753 24 0
7 1754 24 0
8 1755 24 0
9 1757 26 0
10 1758 26 0
11 1759 26 0
12 1760 25 33

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.