Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smør, vinter, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1748 19 0
2 1749 19 0
3 1750 18 12
4 1751 17 72
5 1752 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.