Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Smak, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 3 0
2 1760 3 0
3 1762 3 0
4 1763 3 0
5 1764 3 0
6 1765 3 0
7 1766 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.