Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Spiker, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 20
2 1737 20
3 1738 20
4 1739 20
5 1740 20
6 1741 20
7 1742 20
8 1743 20
9 1744 20
10 1745 20
11 1746 20
12 1747 20
13 1748 20
14 1749 20
15 1750 20
16 1751 20
17 1752 20
18 1753 20
19 1754 20
20 1755 20
21 1756 20
22 1757 20
23 1758 20
24 1759 20
25 1760 20
26 1761 20
27 1762 20
28 1763 20
29 1764 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.