Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Spiker, 3 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 24
2 1737 24
3 1738 24
4 1739 24
5 1740 24
6 1741 24
7 1742 24
8 1743 24
9 1744 24
10 1745 24
11 1746 24
12 1747 24
13 1748 24
14 1749 24
15 1750 24
16 1751 24
17 1752 24
18 1753 24
19 1754 24
20 1755 24
21 1756 24
22 1757 24
23 1758 24
24 1759 24
25 1760 24
26 1761 24
27 1762 24
28 1763 24
29 1764 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.