Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Spiker, 4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 40
2 1737 40
3 1738 40
4 1739 40
5 1740 40
6 1741 40
7 1742 40
8 1743 40
9 1744 40
10 1745 40
11 1746 40
12 1747 40
13 1748 40
14 1749 40
15 1750 40
16 1751 40
17 1752 40
18 1753 40
19 1754 40
20 1755 40
21 1756 40
22 1757 40
23 1758 40
24 1759 40
25 1760 40
26 1761 40
27 1762 40
28 1763 40
29 1764 40

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.