Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Støvler, par, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1745 2 0
2 1746 2 0
3 1747 2 0
4 1748 2 0
5 1749 2 0
6 1750 1 89
7 1751 1 29
8 1752 1 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.