Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tørrfisk, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Kristiansand Moss V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1714 48 48
2 1719 84 1 0 84 1 0
3 1722 64 64
4 1737 1 24 1 24
5 1764 48 48
6 1766 48 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.