Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tørrfisk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1759 4 69 4 69
2 1760 4 0 4 0
3 1761 4 0 4 0
4 1762 4 27 4 27
5 1763 4 29 4 29
6 1764 5 12 5 12
7 1765 6 87 6 87
8 1766 9 0 6 6 6 46

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.