Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 42
2 1833 40
3 1834 42
4 1835 33
5 1836 35
6 1837 34
7 1838 31
8 1839 40
9 1840 36
10 1841 34
11 1842 31
12 1843 26
13 1844 27
14 1845 32
15 1846 32
16 1847 33
17 1848 37
18 1849 32
19 1850 29
20 1851 26
21 1852 29
22 1853 30
23 1854 37
24 1855 37
25 1856 36
26 1857 36
27 1858 31
28 1859 36
29 1860 35
30 1861 34
31 1862 32
32 1863 29
33 1864 24
34 1865 25
35 1866 29
36 1867 29
37 1868 24
38 1869 24
39 1870 24
40 1871 23
41 1872 21
42 1873 23
43 1874 22
44 1875 21
45 1876 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.