Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow - M3_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 21 48
2 1768 22 87
3 1769 22 0
4 1770 19 60
5 1771 19 0
6 1773 25 64
7 1774 23 50
8 1775 22 52
9 1776 20 16
10 1777 18 9
11 1778 19 89
12 1779 20 88
13 1780 19 55
14 1781 21 49
15 1782 24 24
16 1783 25 23
17 1784 25 24
18 1785 24 8
19 1786 23 24
20 1787 25 8
21 1788 27 0
22 1789 26 87
23 1790 26 32
24 1791 27 16
25 1792 23 79
26 1793 21 16
27 1794 22 71
28 1795 24 80
29 1796 25 56
30 1797 28 48
31 1798 30 0
32 1799 30 0
33 1800 30 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.