Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow - M3_10, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1841 7
2 1842 6
3 1846 7
4 1847 8
5 1848 8
6 1849 7
7 1850 6
8 1852 6
9 1853 8
10 1854 10
11 1855 10
12 1856 7
13 1858 7
14 1859 8
15 1861 8
16 1862 8
17 1864 6
18 1865 6
19 1866 7
20 1867 6
21 1868 5
22 1869 5
23 1870 5
24 1871 5
25 1872 6
26 1873 7
27 1874 5
28 1876 5

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.