Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow - M3_3, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 72
2 1826 1 42
3 1828 2 4
4 1829 2 12
5 1830 1 117

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.