Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow - M3_4, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1827 40 0
2 1828 45 116
3 1829 46 29
4 1830 47 70

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.