Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 34
2 1841 32
3 1842 27
4 1843 24
5 1844 22
6 1845 26
7 1846 30
8 1848 35
9 1855 39
10 1860 33
11 1861 32
12 1862 31
13 1863 31
14 1864 25
15 1865 23
16 1866 30
17 1867 27
18 1868 21
19 1869 22
20 1870 23
21 1871 21
22 1872 18
23 1873 26
24 1874 24
25 1875 19
26 1876 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.