Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 64
2 1816 1 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 11
2 1822 7
3 1823 6
4 1824 6
5 1825 6
6 1826 4
7 1827 4
8 1828 5
9 1829 8
10 1830 8
11 1831 6
12 1832 6
13 1833 7
14 1834 7
15 1835 7
16 1836 6
17 1837 6
18 1838 6
19 1839 6
20 1841 6
21 1842 6
22 1843 5
23 1844 4
24 1845 5
25 1846 7
26 1847 7
27 1848 7
28 1849 7
29 1850 6

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.