Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TAR [TJÆRE] - Tar (40 cities, magistrates’ reports) - M4_5, indeks, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1832 29 56
2 1833 28 31
3 1834 27 51
4 1835 26 30
5 1836 29 23
6 1837 29 50
7 1838 29 6
8 1839 29 90
9 1840 29 55
10 1841 28 109
11 1842 28 46
12 1843 27 2
13 1844 26 23
14 1845 25 118
15 1846 26 101
16 1847 26 70
17 1848 26 17
18 1849 25 33
19 1850 24 60
20 1851 24 73
21 1852 24 99
22 1853 26 53
23 1854 32 62
24 1855 40 34
25 1856 37 47
26 1857 34 73
27 1858 31 86
28 1859 32 55
29 1860 32 101
30 1861 36 21
31 1862 37 94
32 1863 38 74
33 1864 34 25
34 1865 31 61
35 1866 30 111
36 1867 30 21
37 1868 29 34
38 1869 27 93
39 1870 27 99
40 1871 28 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.