Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 32
2 1768 2 44
3 1769 2 48
4 1770 2 52
5 1771 2 62
6 1773 2 75
7 1774 2 67
8 1775 2 73
9 1776 3 41
10 1777 5 27
11 1778 5 20
12 1779 4 58
13 1780 4 46
14 1781 4 15
15 1782 4 60
16 1783 3 76
17 1784 3 56
18 1785 3 82
19 1786 3 14
20 1787 3 20
21 1788 3 77
22 1789 3 66
23 1790 3 81
24 1791 3 46
25 1792 3 59
26 1793 3 77
27 1794 4 15
28 1795 5 11
29 1796 4 80
30 1797 4 35
31 1798 3 85
32 1799 4 38
33 1800 5 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 3 84
2 1821 5 72
3 1825 2 66
4 1827 3 100
5 1828 4 62
6 1829 5 0
7 1863 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.