Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Arendal
Fra Til
1 1826 4 54
2 1827 4 77
3 1828 4 20
4 1829 4 31
5 1830 4 49

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.