Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian or Swedish - M4_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1825 3 0
2 1826 3 0
3 1827 3 71
4 1828 3 54
5 1829 3 92
6 1830 4 79

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.