Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 40
2 1768 2 62
3 1769 2 86
4 1770 3 3
5 1773 3 16
6 1774 2 93
7 1775 3 8
8 1776 4 25
9 1777 6 23
10 1778 6 21
11 1779 5 84
12 1782 5 24

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 4 0
2 1819 4 0
3 1820 5 61
4 1821 5 95
5 1822 5 89
6 1828 5 0
7 1829 4 82
8 1830 4 9
9 1831 3 59
10 1835 3 72
11 1837 3 112
12 1841 4 60
13 1842 3 48
14 1863 5 33
15 1868 3 48
16 1869 4 36
17 1870 4 60
18 1871 4 42
19 1872 4 81
20 1873 6 32
21 1874 6 85
22 1875 5 65
23 1876 4 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.