Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 72
2 1826 73
3 1827 72
4 1828 71
5 1829 71
6 1830 72
7 1834 69
8 1835 66
9 1836 67
10 1837 63
11 1838 62
12 1839 61
13 1840 76
14 1841 87
15 1842 81
16 1843 68
17 1844 58
18 1845 52
19 1846 51
20 1847 51
21 1848 52
22 1856 70

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.