Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Pit props export price - J1_30, kubikkmeter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1876 3 46

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.