Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Drammen 18 ft 11 in - J1_5, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1791 7 48
2 1794 7 48
3 1797 7 0
4 1799 6 0
5 1804 6 77

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1823 6 60
2 1826 5 0
3 1829 4 60
4 1836 5 60
5 1840 4 60
6 1845 5 60
7 1850 5 60
8 1855 6 60
9 1860 6 60
10 1865 8 0
11 1870 8 0
12 1874 15 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.